Det går fram av en pressemelding fra Ap, Frp, Sp, SV og rødt Rødt mandag kveld.

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 med forslag til reduserte fergetakster allerede for inneværende år, og en forpliktende plan for halvering av fergepriser på både riksvei- og fylkesveisamband. Løsninger for lavere takster for pendlere skal prioriteres og reduksjonen skal finansieres av staten

Dette er ordlyden i forslaget som legges fram i morgen og som med disse partienes støtte dermed vil få flertall i Stortinget.

Forslaget vil bli stemt over i forbindelse med behandlingen av økonomiske tiltak i møte med pandemien, som skal opp i Stortinget i morgen, tirsdag 23. februar.

De politiske partiene har den siste tiden nærmest overbudt hverandre i kappløpet om å slå i bordet med lavest mulig fergepriser overfor velgerne til høsten. Nå blir dette altså en realitet, og det allerede i inneværende år.

Lavere pris i år

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er klinkende klar når Fiskeribladet snakker med ham mandag kveld:

– Det vil bli lavere fergepris allerede inneværende år, og det er en viktig milepæl, sier Gjelsvik i en kommentar til fergeforliket.

– Men vil alle i landet få lavere fergepris?

– Vi mener dette vil bety lavere pris for alle, definitivt. Men så mener vi at vi må gå videre. Nå har vi i første omgang sendt en tydelig bestilling om en plan om å få ned fergeprisene. Så har vi i Senterpartiet et enda mer konkret forslag som ligger i transportkomiteen om å ha gratis ferge til øysamfunn som ikke har fastlandsforbindelse, dernest så foreslår vi også å inkludere hurtigbåter – for noen er jo dette minst like viktig. På øvrige samband mener vi at prisen bør halveres generelt sett, slår Gjelsvik fast.

– Hvordan tror dere dette fergeforslaget blir mottatt hos de reisende?

– Jeg tror folk vil sette pris på at nå vil noe konkret skje, og at de kan tenke at dette er et første steg på veien mot et bedre og billigere ferge- og hurtigbåttilbud.

Tenker på pendlerne

Arne Nævra (Sv) sier i en sms til Fiskeribladet at partiet er glad for at man fikk til et flertallsforslag, men at partiet først og fremst var opptatt av å prioritere pendlerne.

- Det er de som betaler mye for å reise fram og tilbake på jobb. Dette fikk vi inn i forliket, og det er viktig for distriktspolitikken. Ellers synes SV det har vært ganske uforberedte forslag som har luktet av valgår i de overbud som er lagt fram i denne krisepakka. For eksempel vil helt gratis ferger, som Frp har kommet med, ha enormt uheldige sideeffekter, skriver Nævra og ser for seg at turister, som i så fall vil kunne reise gratis på de norske fergene, dermed kan skape lange køer for lokalbefolkningen sommerstid.

Også Arbeiderpartiet er glade for å kunne hjelpe pendlerne:

- Jeg er veldig glad for at vi nå får flertall for vårt forslag om å halvere fergeprisene. Det er viktig for pendlere og næringsliv langs hele kysten. For tusenvis av vanlige folk i store deler av landet er dette en stor utgift, som nå blir rimeligere. Det har vært klart en stund at det har vært et flertall på Stortinget som ønsker endringer, og jeg er glad vi har klart å samle oss til et felles forslag, skriver Sverre Myrli (Ap) i en epost til Fiskeribladet.

Frp likevel skuffet

Frp, som er med på fergeforliket som fremmes tirsdag, er likevel ikke helt fornøyd mandag kveld. De uttaler at de er skuffet for at de ikke fikk støtte fra de andre partiene i å bevilge 1,5 milliarder kroner i krisepakken for å halvere fergeprisene i år.

- Dette kunne Ap og Sp sørget for at fikk flertall, men det ønsket de ikke. Det er synd, først og fremst for alle pendlere og andre som er avhengige av fergene i det daglige langs kysten vår, sier Frps samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud i en epost.

Det ble imidlertid enighet mellom FrP Ap, Sp, Sv og Rødt om å gi regjeringen marsjordre om redusere fergeprisene i forbindelse med revidert budsjett.

- Nå må regjeringen komme tilbake i forbindelse med revidert budsjett og konkrete foreslå reduksjon i fergeprisene i år, og en plan for en halvering av prisene i fortsettelsen. Jeg er glad for at vi kom såpass langt, men vårt primære forslag var vesentlig bedre, sier Hoksrud videre i eposten.

Les også: