Statens naturoppsyn har anmeldt flere for ulovlig laksefisk i år enn i fjor. De har også avdekket flere alvorlige tilfeller av ulovlig fiske, for eksempel med drivgarn. – Med et styrket lakseoppsyn har vi flere muligheter til å rykke