Gadus Settefisk AS På Stadtlandet er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive virksomhet innenfor akvakultur industrien, herunder industriell oppdrett av torsk, samt alt hva som står i forbindelse med dette. Selskapet skal også bedrive investeringsvirksomhet, herunder investering i aksjer, gjeldspapirer, eiendom, fond, derivater og