Fiskeridirektoratets høringsnotat om ferskfiskordninga ble behandlet i dagens landsstyremøte, og Norges Fiskarlag kunne dermed oversende organisasjonens samlede