Skogheim Fiskeri AS I Leines i Steigen er det etablert et nytt fiskeriselskap som skal eie og drive fiskebåt, kystfiske og andre produkter og tjenester som naturlig hører sammen med det. Anders Skogheim er styrets leder og Trygve Arthur Skogheim er styremedlem. Aksjekapitalen er på 30.000