Skogheim Fiskeri AS

I Leines i Steigen er det etablert et nytt fiskeriselskap som skal eie og drive fiskebåt, kystfiske og andre produkter og tjenester som naturlig hører sammen med det. Anders Skogheim er styrets leder og Trygve Arthur Skogheim er styremedlem. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner.

Trøndelag Torsk AS

På Stadlandet er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive virksomhet innenfor akvakulturindustrien, herunder industrielt oppdrett av torsk, samt alt hva som står i forbindelse med dette. Selskapet skal også bedrive investeringsvirksomhet, herunder investering i aksjer, gjeldspapirer, eiendom, fond, derivater og andre finansielle instrumenter.