Yttervåg Sjø AS I Dyrvik på Frøya er det registrert et nytt aksjeselskap som skal drive turistrelaterte aktiviteter rettet mot kyst og sjø. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Pål Georg Storø er daglig leder og styreleder. Alta Fisk Holding AS I Alta har styrets leder Gøran