Solnes Kystfiske AS

I Finnsnes i Senja kommune har daglig leder og styreleder Frank Jonny Solbakken startet et aksjeselskap som skal eie og drive fiskefartøy og andre tjenester som naturlig knytter seg til dette. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner.

Safeaqua AS

I Sandnessjøen er det startet et nytt aksjeselskap som skal utvikle sikkerhetsprodukter for sjø og vann. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Olav Fjellskå er styrets leder.

Kamilla Mari AS

I Kaldfarnes i Senja er det startet et nytt fiskeriselskap som skal eie og drive fiskefartøy samt dertil hørende virksomhet. Aksjekapitalen er på 394.929 kroner. Oddbjørn Edgar Karl Frantzen er daglig leder og styrets leder i selskapet.

Jeyolf AS

Jom Eyolf Frantzen er daglig leder og styreleder i det nye fiskeriselskapet som er startet i Kaldfarnes i Senja. Selskapet har 192.429 kroner i aksjekapital og selskapet skal eie og drive fiskefartøy og dertil hørende virksomhet.