ST Båt AS

I Storebø i Austevoll er det stiftet et nytt fiskeriselskap som skal drive fiskeri og alt som står i forbindelse med det. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder og styreleder i det nye selskapet er Sebastian Tøkje. Jonny Tøkje er styremedlem.

Vestland Seafood AS

I Torangsvåg i Austevoll er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive kjøp og salg av skalldyr, fisk og fiskeprodukter, samt delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Aksjekapitalen er på 100.000 kroner. Alfred Økland er styrets leder og Harald Taranger er styremedlem.

NM Fiske AS

I Kolbeinsvik i Austevoll er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive fiskeri og som står i den forbindelse. Nils Henrik Møgster er daglig leder og styremedlem. Narve Møgster er styreleder i det nye selskapet som har fått 30.000 kroner i aksjekapital.

Mathias Kransvik

I Bodø er det startet et nytt enkeltpersonforetak som skal drive fiske. Innehaver er Mathias Kransvik.