Mowi opplyste i en melding torsdag kveld at de er informert om at selskapet vil motta en stevning fra antitrustdivisjon ved justisdepartementet i USA som har åpnet etterforskning.

Mistenker ulovlig prissamarbeid

Bakgrunnen for stevningen er blant annet Europakommisjonens inspeksjon som gjaldt mulig ulovlig prissamarbeid mellom norske produsenter av oppdrettslaks. Senere er lignende anklager kommet fra kjøpere av laks i USA, som har henvist til undersøkelsene som er gjort, og som vurderer et massesøksmål mot selskapet.

– Mowi er blitt informert om at vi vil motta en stevning fra antitrustdivisjon ved justisdepartementet i USA der de har åpnet en kriminaletterforskning som involverer beskyldninger om lignende oppførsel, skriver Mowi i meldingen.

- Ikke grunnlag for inspeksjon

Mowi mener det ikke er grunnlag for EU-inspeksjonen, og at massesøksmålet i USA helt klart mangler grunnlag for sine påstandene. Dette mener selskapet også gjelder etterforskningen justisdepartementet i USA har satt i gang.

– Mowi vil samarbeide fullt ut med justisdepartementet og vil levere all informasjon det blir bedt om i forhold til våre amerikanske datterselskaper, skriver Mowi.

Selskapet avslutter meldingen med at det ikke er noen ny informasjon om Europakommisjonens saksbehandling av anklagene.

Salmar også stevnet

Også Salmar skriver i en melding torsdag kveld at de er stevnet.

- Det vises til tidligere annonserte undersøkelser fra Europakommisjonen vedrørende angivelig prissamarbeid mellom norske produsenter av norsk atlantisk oppdrettslaks og gruppesøksmål i USA vedrørende samme forhold. Salmar har i dag mottatt en stevning fra Antitrust Division i justisdepartementet i USA hvor de åpner en etterforskning som omfatter påstander om tilsvarende handlinger. Salmar anser at det ikke er noe grunnlag for etterforskningen i EU, og at gruppesøksmålene er grunnløse. Det samme gjelder en eventuell strafferettslige etterforskning i USA, skriver de.

Salmar skriver videre at de vil samarbeide med justisdepartementet og fremskaffe all etterspurt informasjon.