IntraFish har bedt om innsyn i hva lederne i Kystverket, Norges sjømatråd, Nofima og Mattilsynet fikk i lønn og