Antall kvinnelige fiskere øker, melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding mandag. Det var registrert 324 kvinner med fiske som hovedyrke ved utgangen av 2018. Ved utgangen av 2017 var det registrert 311 kvinner med fiske som hovedyrke, viser en foreløpig oversikt utarbeidet av direktoratet.

Flere heltidsfiskere

Ved utgangen av 2018 var det registrert 6067 fiskefartøy og 11.228 fiskere i Norge. Antall fiskefartøy er redusert med 1,1 prosent, mens antall fiskere i fiskermanntallet er redusert med 0,7 prosent sammenlignet med utgangen av 2017.

Men antall heltidsfiskere har økt noe fra foregående år, ifølge statistikken. Fiskere som har fiske som hovedyrke (blad B) er økt fra 9473 i 2017 til 9542 fiskere i 2018 (+0,7 prosent), mens antall fiskere som har fiske som biyrke (blad A) er redusert med 8,1 prosent fra 1834 i 2017 til 1686 i 2018.

Tall for 2018 viser at 20 prosent av registrerte fiskere er under 30 år og 21 prosent er 60 år og eldre.

Foto: Grafikk Fiskeridirektoratet

Færre fartøy

Antall registrerte fiskefartøy er redusert fra 6134 ved utgangen av 2017 til 6067 ved utgangen av 2018. I 2016 og 2017 var det en økning i antall registrerte fiskefartøy, men denne trenden ser ut til å ha snudd i 2018.

Det er fortsatt en økning i antall registrert fiskefartøy i størrelsesgruppen 10 til 11 meter, mens størrelsesgruppen under 10 meter har en nedgang i antall registrerte fiskefartøy med 76. Innenfor størrelsesgruppene 15-21 meter og 21-28 meter er antall fartøy redusert med henholdsvis 7 og 6 prosent, mens det for de øvrige gruppene er relativt stabilt.

Mer statistikk finner du her.