Ifølge prosjektleder Per-Kåre Fuglestad i Akva Group er etterspørselen etter hybride fôrflåter sterkt økende.

– Selv om det koster mer å integrere en batteripakke i flåten, er det en investering som betaler seg inn i løpet av få år. Når flåten kjører på batteridrift om natten, blir både dieselforbruket og behovet for vedlikehold av generatorene om bord redusert. Batteriteknologi blir stadig rimeligere og utviklingstakten er enorm, både i forhold til ytelse og vekten på selve batteriene. Jeg er ikke i tvil om at dette blir den mest vanlige driftsløsningen fremover for fôrflåter som ikke kan kobles til landstrøm, sier han i en pressemelding.

Skal ligge rolig

Bjørøya er blant dem som nå har bestilt ny hybrid fôrflåte.

Flåten fra Akva Group er spesielt designet for eksponerte lokaliteter og dimensjonert for en signifikant bølgehøyde på 5,5 meter. Den er 44 meter lang og 12 meter bred og blir levert med en boenhet bestående av blant annet stort kontrollrom, kjøkken, tre lugarer med bad, garderober, lager, verksted og veterinærrom. Med sin doble baug og V-bunn skiller flåten seg fra andre modeller i markedet.

– Designet gjør at den ligger mye roligere i sjøen enn en flåte med flat bunn. Det betyr mye både i forhold til driftssikkerhet og komforten om bord. Denne modellen har også innebygde velgerventiler, som vi har erfart er en kjempefordel i hardt vær, sier Bjørøyas produksjonssjef, Marius Olsen i pressemeldingen.

Leveres til neste år

Flåten skal leveres i september 2019 og vil bli tilkoblet Bjørøyas fjernfôringssentral, som ligger i Havbruksparken i Flatanger sammen med selskapets hovedadministrasjon. Fjernfôringssentralen vil da styre og overvåke fôringen på i alt fem ulike lokaliteter.

Bjørøya har i dag også koblet landstrøm til tre av fire flåter. Dette er imidlertid ikke like enkelt å få til på de mest eksponerte lokalitetene og Bjørøya har derfor valgt en hybridløsning for sin neste flåte, som i tillegg til generatorer fra Nogva vil bli levert med Samsung-batterier fra TesVolt. Batteripakken har en kapasitet på 158 kWh og en forventet levetid på 20 år.

Inkludert flåten til Bjørøya AS, har Akva Group frem til nå solgt fem eksemplarer av AC 600 PVDB-modellen til norske kunder. Tre av flåtene er allerede levert.