Fire uker før sluttsignalet, er om lag halvparten av tobiskvoten fisket. Det betyr at knappe 130.000 tonn står igjen før kvoten