Den midlertidige åpningen som ble iverksatt torsdag innenfor fjordlinjen i ytre Kvænangen og ytre Reisa, gjelder fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen, uavhengig av fartøylengde.

Endret fjordlinje går i rette linjer mellom følgende posisjoner:

1: N 70°05,9¢ E 020°55,7¢

2: N 69°59,7¢ E 021°04,3¢

3: N 69°58,0¢ E 021°12,6¢

4: N 70°02,5¢ E 021°12,0¢

5: N 70°09,5¢ E 021°22,3¢

Direktoratet påpeker at regionkontoret kan på vanlig måte fastsette nærmere vilkår for utøvelsen av fisket i området ved fare for bifangst, fangst av sild under minstemål m.v.