– Direktoratets folk om bord på «Rind» sa seg i hvert fall fornøyd. Men de hadde planlagt enda noen prøvekast i dag og i kveld for å danne seg et best mulig bilde av situasjonen før de eventuelt anbefaler åpning. Det er i hvert fall mye sild i Kvænangen-området nå, sier skipper og medreder Willy-Morten Johansen om bord på Senja-båten. De var onsdag på vei sørover i påvente av auksjon og nøyaktig leveringssted.

Snart åpning?

Situasjonen er ikke ulik den flåten opplevde i fjor, men da litt tidligere.