Vern av kysttorsken er en av flere grunner til at nemnda nå går inn for å fjerne dagens unntak fra den opprinnelige forskriften. Grunnlinja