Vern av kysttorsken er en av flere grunner til at nemnda nå går inn for å fjerne dagens unntak fra den opprinnelige forskriften. Grunnlinja gjelder i utgangspunktet for den større konvensjonelle kystfiskeflåten, men unntakene åpner for at denne flåten kan fiske helt inn til fjordlinjene. Nemnda mener også vinterens brukskonflikter, blant annet på Breivikfjorden, understreker «dobbeltheten» i reguleringsforskriften. Den stadig mer effektive store kystflåten bør derfor holde seg utenfor grunnlinja i torskefiskeriene, uten unntak, mener nemnda.

For liberalt

Litt mer fleksibilitet kan nemnda og leder Helga Pedersen være med på når de for sildefiskets del også tar med flåten helt ned til 15 meter i den kysttorsk-innstrammingen som nå foreslås.