Ordningen ble etablert av myndighetene som en korona-hjelp til flåten etter første pandemi-runde i fjor. Muligheten skulle dekke opp for eventuelle markedsproblemer for fiskerinæringa. Inntil 10