I august og september fjernet Fiskeridirektoratet om lag 100 tonn fiskeredskaper og fiskeutstyr mellom Ålesund og Svalbard. Direktoratet har årlig gjennomført et slikt ryddetokt i snart 40 år – men har aldri før dekket et så stort område som i år, opplyses det i en pressemelding torsdag.

Totalt er det fjernet:

  • 2669 teiner, herunder 2405 snøkrabbeteiner, 130 krepseteiner, 119 kongekrabbeteiner og 15 taskekrabbeteiner.
  • 700 garn av ulike typer, noe som tilsvarer 20 000 meter.
  • Av tauverk er det tatt opp 172 450 meter, herunder 6800 meter snurrevadtau og 39 000 meter med line.
  • I tillegg ble det registrert et hundretall flytevak og anker.
  • Det ble også registrert over 11 000 kg fisk i garna og mer enn 15 000 krabber.

– Bli flinkere

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

– Marin forsøpling er et miljøproblem som det er viktig å løse. Vi kan ikke ha fiskeredskap som blir stående igjen på havbunnen og fortsetter å fiske i lang tid. Det forsøpler og fører til en skjult dødelighet av fisk og skalldyr. Jeg vil oppfordre både fiskere og fritidsfiskere til å bli enda flinkere til å melde fra om tapte redskap, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen i en uttalelse.

– Trist å se

Mengden av fjernet fiskeredskap er stor, men ikke spesielt stor i forhold til toktets omfang, viser direktoratet til. Det er ikke forbudt å miste fiskeredskap, men det er lovbrudd ikke å melde fra om tapet.

– I en tid med stor oppmerksomhet rundt marin forsøpling er det trist å se at noen ødelegger for andre gjennom «gjenglemte» snurrevadtau og trålvaiere, som dumpes på fiskefeltene til hinder for annet fiske og for andre redskapsgrupper, og som slik bidrar til ytterligere tap av fiskeredskap, sier toktleder Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet.

Gjermund Langedal, toktleder Foto: Kjersti Sandvik

– Etterlatt og dumpet

– Med 4745 meter vaier, registrerer vi dessverre en oppgang i mengden vaier som er etterlatt og dumpet. Not og trålkomponenter tilsvarer 200 kvadratmeter. Deler av to mindre fiskefartøy, baugparti og overbygg ble også funnet fasthektet i fiskeredskap, sier Langedal.

Langedal fremhever at samarbeidet med fiskere har vært godt i løpet av opprenskingstoktet. Selv om arbeidet foregår med et stort fartøy med god lagerkapasitet, har arbeidet vært krevende, spesielt på blåkveitefeltet i nord, grunnet svært dårlige værforhold.

Gjenvinnes

Fiskeridirektoratet har samarbeidet med Norsk fiskeriretur i snart 10 år om levering av redskaper til gjenvinning. Den internasjonale markedssituasjonen for «plastforedling» er vanskelig og håndtering og demontering er kostbart. Derfor har en større andel enn ønsket måttet gå til deponi i år.

– Må ta tak

Direktoratet har inntrykk av at fiskere er generelt dyktige til å dimensjonere redskaper etter ulike typer fiskeri og driftsforhold, men ikke alle.

– For tynne og utslitte iletau samt garntelner, som ikke er gode nok til drive garnfiske på store dyp etter blåkveite, er bare noen av forholdene hvor fiskerne selv må ta tak for å redusere tap av fiskeredskap, sier Langedal.

Det er også viktig at tapt redskap meldes til Kystvaktsentralen så snart som mulig, med så nøyaktig informasjon som mulig. Skulle en lykkes ved senere sokneforsøk er det viktig at det meldes at redskapet er funnet.

Les også: