Det er etter at Øksnes Kystfiske fikk en rekordstor inndragning for fangster levert i 2019 og