Ferskfiskordningen lå i år an til å være oppfisket i november. Den forlenges nå frem til 6. desember, med en bonus på 30 prosent.

Ordningen har som mål å holde aktiviteten i gang i fiskerinæringen utenom hovedsesongen for torskefisket. Ordningen innebærer at båter som leverer fersk fisk får en bonus i form av økt kvote, en kvotebonus.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (Høyre) utvider ferskfiskordningen. Foto: Bent-Are Jensen

- Dette er noe aktører fra Båtsfjord, Vest-Finnmarkrådet, Sjømatbedriftene og flere andre har etterlyst, og jeg er glad for at vi kan komme dem i møte, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Unngår permitteringer

- Vi er svært fornøyd og takknemlig for at Fiskeri- og sjømatminister Ingebrigtsen nå har lyttet til oss når det gjelder Ferskfiskordningen. Nå har man sørget for å unngå permitteringer av flere hundre ansatte før jul, og fiskere og foredlingsbedrifter kan holde hjulene i gang, forhåpentligvis ut året. Vi skulle selvsagt ønsket oss at ordningen hadde blitt forlenget til 15. desember, men dette er uansett veldig bra.

Det sier Ronald Wærnes, ordfører i Båtsfjord i pressemelding som også er signert Frank Kristiansen i Båtsfjord Handelsstands Fiskerigruppe, Ørjan Nergaard i Arena Fish 364 og June Bremnes, tillitsvalgt i NNN.

- Starte senere neste år

- Det er også gledelig for oss å registrere de tydelige signalene som nå gis i forhold til at man vil se på hvordan denne fantastiske ordningen kan bidra til mer forutsigbarhet fremover i tid. Vi både håper og tror at man vil ta grep allerede for neste år, med å starte opp ordningen senere, og sørge for at et tilstrekkelig kvantum kommer på plass. Dette er helt i tråd med ikke bare våre anbefalinger, men noe som også står svært tydelig beskrevet i Riksrevisjonens rapport, sier ordføreren i Båtsfjord som samtidig berømmer Frps Bengt Rune Strifeldt for å ha tatt tak i saken.

Større forutsigbarhet

Det var senest mandag at Frp-politiker Bengt Rune Strifeldt etterlyste raskt svar om ferskfiskordningen.

- Ferskfiskordningen bidrar til større forutsigbarhet for fiskeindustrien og sikrer tilgang på fersk fisk til markedet. For å legge til rette for en god gjennomføring av inneværende års fiske, utvider vi nå ordningen. Vi vil gjøre en ny vurdering i desember, dersom det viser seg å være et behov for det, sier Ingebrigtsen i meldingen.

I 2020 ble det satt av 15.270 tonn til ferskfiskordningen. Justert for overfisket av ordningen i 2019 ble den endelige kvoten 13.586 tonn. Oppstart var 13. april, med en kvotebonus på 10 prosent. Bonusen økte til 30 prosent fra og med 13. juli.

Et eventuelt overfiske på ordningen vil dekkes av gjenværende kvoter fra levendelagring og trekkes fra den norske torskekvoten i 2021.