– Vi har betalt akkurat det samme gjennom hele året som vi gjorde nå i påska, og planlegger å fortsette med det, forteller Reidar