Onsdag var det mange vitner i Gulating lagmannsrett i Stavanger om