Både Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag har gått sterkt imot Olje- og energidepartementets, OED, forslag om å åpne området utenfor Sørøya i