– At Olje- og energidepartementet nå sier nei til Havsul håper jeg er et tegn på en holdningsendring til fiskeriene i denne typen saker, sier leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen.

Snudde

Olje- og energidepartementet har avgjort at det ikke blir utsatt frist for igangsetting for vindkraftverket Havsul I på Mørekysten. Dermed vant fiskerne og miljøbevegelsen frem i striden rundt havvind-prosjektet Havsul på Møre-kysten. Beskjeden kom fredag.

– Klagene på vedtak om fristforlengelse og forlenget drift, tas til følge. Fristen for å realisere anlegget var 1.