Skattedirektoratet har lagt ut et hørings brev på sin nettside med forslag til en ny avgift på «viltlevende marine ressurser» og med forslag til innkrevingen av den.

Daglig leder i Pelagisk Forening, Mariann Frantsen, viser til at avgiften kommer i tillegg til en rekke andre avgifter fiskeflåten er pålagt de senere årene.

Mariann Frantsen Foto: Kjersti Sandvik

– Den kommer i tillegg til en nylig innført kontrollavgift, som i første omgang er satt til 0,22 prosent av verdien av førstehåndsomsetning.