Lovbrudd vil bli registrert og om nødvendig kan det tas i bruk samme typer reaksjoner som ved andre brudd på regler om utøvelsen av fisket. Det er derfor ikke slik at