I dag slapp Statistisk sentralbyrå (SSB) tall på fangstmengde og fangstverdi for all fisk og skalldyr landet i 2019. Førstehåndsverdien endte på 21,2 milliarder kroner. Det er en økning fra 2018 fra 20,8 milliarder, opp 1,5 prosent.

Fangstverdi fordelt på alle fiskeslag, samt fangstmengde fordelt på alle fiskeslag, finner du på SSB.

Fangstmengd og førstehandsverdi
Mengde/tonn Endring, prosent Førstehåndsverdi (mill.) Endring, prosent
2019 2018-2019 2018-2019
I alt 2 478 359 -7 21 166 1,5
Utvalde artar
Torsk 327 648 -13 7192 -1,1
Makrell 159 104 -15 2509 1,3
Sild 561 299 12,2 2574 19,5
Sei 194 612 -4 1649 13
Djupvassreke 28 035 -0,7 942 -11,3
Kongekrabbe 1723 -25,5 302 -22,8
Andre artar 1 205 938 -11,8 5999 -0,8
(Fangst levert fra norske båter)
Kilde: SSB