Norges Fiskarlag har gitt Equinor flere innspill for hvordan et svært viktig fiskefelt kan ivaretas best