I et brev til Nærings- og fiskeridepartementet viser Fiskebåt til at de anslår at fiskeflåten betaler minst 34 millioner kroner for