– Vi bør ha større fokus på økt foredling i Norge, både for å stimulere til en økt verdiskaping men også for å sikre en bærekraftig utnyttelse av en verdifull ressurs. Dette er en utvikling vi i