Det er den midlertidige ordningen for torsk, som ble innført i koronaåret 2020, som blir videreført. Det er de samme vilkårene som gjelder.

– Dette vil bidra til å spre torskefisket i en situasjon hvor mottakskapasiteten og markedssituasjonen er uavklart, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

  • Det innføres en ordning med kvoteoverføring av torsk på fartøynivå på inntil 10 prosent fra 2021 til 2022.
  • Ordningen omfatter torsketrålere, seitrålere, konvensjonelle havfiskefartøy og alle fartøy i lukket gruppe kyst som ikke har overregulering.