Tor Magne AS

I Bakkasund i Austevoll har Tor Magne Drønen startet et nytt aksjeselskap som skal eie og investere i aksjer og andre verdipapirer. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Han er daglig leder og styreleder.

Myreng Fiske AS

I Båtsfjord er det registrert et nytt fiskeriselskap som skal drive kyst- og bankfiske, samt delta i andre selskaper som driver lignende virksomhet. Aksjekapitalen er på 100.000 kroner. Rune Myreng er daglig leder og styreleder.

Nygård Maritime AS

I Breiviksbotn I Hasvik er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive fiske og fangst langs norskekysten, utleie av utstyr og overnatting til turister, samt utleie av maskiner.