Havsenteret AS

I Byrknesøy i Gulen er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive utvikling og drift av virksomheter innen havbruk og aquakultur, samt investering i andre virksomheter med samme formål. Aksjekapitalen er på 100.000 kroner. Willy Roger Jacobsen er daglig leder og styremedlem. Styreleder er Stein-Inge Larsen.

Valstads Delikatesser AS

På Karmøy er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive kjøp, salg og produksjon av sjømat. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Geir Ove Valstad er daglig leder og styrets leder.

Varanger Havgull AS

I Varangerbotn i Nesseby kommune er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive fiske og fangst i norske farvann, videreforedling av fisk og dertil tilhørende virksomhet. Aksjekapitalen er på 100.000 kroner. Susanne Marlen Sørensen er daglig leder. Styrets leder er Ingrid Margarethe Johanne Mikkelsen og Ørjan Mikkelsen Trane.