Soffi Reker AS

I Sævlandsvik i Karmøy er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive fiske og annen nærliggende maritim virksomhet. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder er Henrik Dehn Andersen som også er styremedlem. Onar Arvid Myre er styrets leder og Einar Myre er styremedlem.

Halstensen Invest AS

I Bekkjarvik i Austevoll er det registrert et nytt aksjeselskap som skal eie aksjer i fiskeriselskapet Nye Halstensen Holding AS. Aksjekapitalen er på 100.000 kroner. Daglig leder er Christian Halstensen som også er styremedlem. Inge Halstensen er styreleder og Eli Kristine Halstensen er nestleder. Asle Halstensen og Kari Halstensen er styremedlemmer.

OL Mikkelsen

I Bergen er det registrert et enkeltpersonforetak som har som formål å drive fiske og opplevelsesturer med turistfiske. Innehaver er Ole Leo Mikkelsen.