Aure Maritime Bemanningsservice AS

I Aure er det startet et nytt bemanningsbyrå som skal drive med bemanning av mannskap til skip. Aksjeselskapet har en aksjekapital på 30.000 kroner. Gunnar Gran er daglig leder og styreleder. Styremedlem er Anthony Marek Kukielski. Varamedlem er Hjarle Hansen.

Varholmen U.K. AS

I Grimstad er det startet et nytt aksjeselskap som skal investere i miljøteknologi generelt, og spesielt for bruk om bord i skip og andre flytende enheter av ulike typer. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Styrets leder er Arve Andersson, og styremedlemmer er Alexander Lund og Kjetil Brask Grønmyr.

Myhre Fisk AS

I Båtsfjord er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive fiske og fangst og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder og styrets leder er Thomas Myhre.

Ækte Nord-Norsk AS

I Tromsø skal det nye selskapet drive konsulentvirksomhet innen næringsmidler og produksjon av trygg mat. Produksjon av næringsmidler av marin og animalsk opprinnelse under varemerket Ækte Nord-Norsk AS. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Styrets leder er Svein Ole Kristiansen.