Nord-Troms tingrett har åpnet tvangsavviklingsbo i fiskeriselskapet Kvaløygutt AS. Foretaksregisteret har 26. juni underrettet Nord-Troms tingrett om at melding om oppløsning av aksjeselskapet ble registrert