Sogn og Fjordane tingrett har 2. juli åpnet konkurs i fiskeriselskapet Sjøbrem, som har drevet fiskeri fra Kalvåg i Bremanger og tidligere Havøysund. Selskapet har selv meldt oppbud. Krav i boet skal