Torsdag gikk startskuddet for Stortingets behandling av Riksrevisjonens rapport om kvotesystemet, da fiskeri-Norge møtte til åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det var