Fiskeri- og sjømatministeren ga på Pelagisk Forenings fagdag i Bergen et klart signal