Nærings- og fiskeridepartementet har satt av 2,5 millioner kroner i tilskudd til aktiviteter som synliggjør sjømatnæringen som en god og attraktiv arbeidsplass for unge, opplyser de i en pressemelding i kjølvannet av de gode søkertallene til såkalte blå utdanninger. –