Et samlet Stortinget har bedt om at den vedtatte kvotemeldingen må utredes nærmere før tiltak settes