Nærings- og fiskeridepartementet fikk ikke på plass ansettelsen av ny fiskeridirektør før sommeren som ventet. Åremålsstillingen til Liv Holmefjord går ut ved utgangen av