– Det er for tida 3229 helt ledige i Nordland. 1000 av disse befinner seg i Lofoten og Vesterålen. Mange trenger en jobb, bemerket statsråden i