Mandag 15. juni møter fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) næringen der blant annet brexit og markedsadgang til Kina og USA er tema.

- I en tid med økt usikkerhet i markedene blir gode rammevilkår for sjømateksporten stadig viktigere. Regjeringen vil styrke Norge som sjømatnasjon og sikre norske produkter god tilgang til markedene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

I feil retning

I løpet av de ti siste årene er verdien av norsk sjømateksport mer enn doblet, og i fjor eksporterte Norge sjømat for 107 milliarder kroner til 149 land. Som følge av koronakrisen har pilene pekt i motsatt retning, og ført til fall i eksportverdiene i både april og mai.

Representanter fra næringsorganisasjonene i fiskeri- og havbruksnæringa, Sjømatrådet og LO er invitert. Mattilsynet deltar også.

Dagsorden for møtet:

  • Status for brexit og sjømat
  • Markedsadgang til Kina
  • Markedsadgang til USA, herunder Seafood Import Monitoring Program og Marine Mammals Protection Act
  • Orientering om status for EFTAs frihandelsavtaleprosesser og status i de bilaterale forhandlingene med Kina.
  • Evt. andre markeder – innspill fra næringsaktørene
  • Orientering om regjeringens eksporthandlingsplan
  • Innspill fra næringen om hva som skal til å få til økt bearbeiding i Norge.