Det kom til nok en heftig debatt mellom regjeringspartiene og opposisjonen da Stortinget behandlet endringene i havressursloven