Det blir ingen endringer i forholdet mellom Norge og Storbritannia før overgangsperioden er over, selv om Storbritannia går ut av