Fiskeribladet har gjennomført en beregning, basert på kvote- og fangstdata fra Norges Råfisklag og