– Vi mangler en del kunnskap, og jeg vil bruke 2018 på å tette noen hull, sier Per Sandberg til Fiskeribladet. 

Blant annet vil han ha mer fra Nofima på kvalitet og på dyrevelferd, parallelt ser departementet på regelverk og rammevilkår. 

– Jeg ser at vi ikke kan ha det samme akvakulturregelverket for levendelagring av torsk, som for laks og ørret. Vi ser nå både på smitterisiko og avstandskrav, dyrevelferd og 12-ukersregelen, for at vi skal kunne gi næringa den forutsigbarheten de etterlyser, sier Sandberg til Fiskeribladet.

En