Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vil onsdag lansere Nærings- og fiskeridepartementets nye tiltak mot fiskerikriminalitet.

– Skal vi få bukt med fiskerikriminaliteten må vi jobbe langs flere spor, og tenke helt nytt når det gjelder fiskerikontroll. Målet med tiltakene som nå lanseres er å få på plass en mer effektiv og smartere ressurskontroll, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding fra departementet.

Sjef Økokrim Pål Lønseth vil også delta på lanseringsmøtet. Lønseth vil orientere om Økokrim sitt arbeid i kampen mot fiskerikriminalitet.