Onsdag var det duket for innspillsmøte der fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen skulle høre hva kvinner i næringens ulike ledd mente måtte til for en bedre likestilling blant kvinner og menn.

Det er registrert 311 kvinnelige fiskere. Dette ønsker ministeren å gjøre noe med.

Utarbeider strategi

Regjeringen har fått i oppdrag fra Stortinget å utarbeide en strategi for likestilling i fiskeriene i forbindelse med kvotemeldingen. Møtet ble derfor satt som et viktig punkt i veien videre i arbeidet med en slik strategi, der man skulle få innspill fra kvinnene selv.